ZASADY PŁATNOŚCI
Zasady dokonywania płatności za obiady w roku szkolnym 2020/2021 r

Posiłki przygotowywane są w budynku szkoły przez firmę Grażyna Wojtyła

Opłata miesięczna za korzystanie z żywienia zbiorowego stanowi iloczyn dni korzystania z żywienia w danym miesiącu kalendarzowym oraz ceny 

śniadania   ilość dni w miesiącu x 2,80 zł ( tylko oddział przedszkolny tj kl.0)

obiady      ilość dni w miesiącu  x 9,00 zł

 Płatności dokonujemy do 5 - go dnia miesiąca 
 

osoby płacące przelewem po wyznaczonym terminie proszone są o przesłanie potwierdzenia płatności na adres anetach301@icloud.com

2. Odwołania uwzględniamy w kolejnym miesiącu 
- zgłoszenie nieobecności do 8.30 SMS po numer 503-901-485 lub 514-310-456

- pierwszy dzień nieobecności jest nieodliczany możliwośc zabrania obiadu do domu
  Zapraszmy po odbiór obiadu w godz: 13:40 do 14:40 wejscie od kuchni od strony parkingu

- każdy kolejny dzień nieobecności będzie uwzględniony i odliczony w kolejnym miesiącu 


 Wszystkie wyjścia klasowe zgłasza wychowawca przynajmniej trzy dni wcześniej


wpłat dokonuja Państwo na konto bankowe lub w jadalni 
Credit Agricole: 11 1940 1076 3109 7103 0000 0000
w tytule: Imię i nazwisko dziecka oraz klasa, jeżeli były odwołania to również proszę podać ilość  dni