Stołówka Szkolna Grażyna Wojtyła

ZASADY PŁATNOŚCI

Zasady dokonywania płatności za obiady w roku szkolnym 2019/2020

śniadania  2,80 zł x ilość dni w miesiącu

obiady      9,00 zł x ilość dni w miesiącu

1. Płatności dokonujemy do 10 - go dnia miesiąca 

2. Odwołania uwzględniamy w kolejnym miesiącu 
- pierwszy dzień nieobecności jest nieodliczany
  Zapraszmy po odbiór obiadu w godz: 11:30 do 14:00 z własnymi pojemnikami

- każdy kolejny dzień będzie odliczony w następnym miesiącu

- nieobecności zgłaszamy SMS lub Telefonicznie  503 901 485  lub  514 310 456 lub meilowo stolowkaszkolna.212@wp.pl
w godzinach 7:30 do 9:00 


3. Wszystkie wyjścia klasowe zgłasza wychowawca przynajmniej trzy dni wcześniej


wpłat dokonuja Państwo na konto bankowe lub w jadalni 
Credit Agricole: 11 1940 1076 3109 7103 0000 0000
w tytule: Imię i nazwisko dziecka oraz klasa, jeżeli były odwołania to również proszę podać dni